Những nhà hảo tâm hay tổ chức các phong trào từ thiện - mọi người xem cùng tham gia nhé

#1
. Những nhà hảo tâm hay tổ chức các phong trào từ thiện - mọi người cùng xem thử tham gia nhé :

1. Phúc Trần : https://www.facebook.com/phuctran1982

2. Ngọc Đặng : https://www.facebook.com/ngoc.dang.1485

3. Thầy Minh Không : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008645281710

https://www.facebook.com/groups/269493283629090/

4. Sư Cô Thích Nữ Tịnh Quang ( Nguyễn Thị Cẩm Nhung ) : https://www.facebook.com/thanh.lythanhly.14

5. Kiếp sống vô thường :
https://www.facebook.com/huongphongxua

6. Xe Cứu Thương từ thiện ( Thanh Bình ) : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511460503&ref=br_rs

7. Linh Thúy : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006876183762

8. Thầy Thích Lê Đạt : https://www.facebook.com/ledatthich55